ศาลจังหวัดราชบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • !!!!ประกาศ...ศาลจังหวัดราชบุรีเปิดบริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ...ติดต่องานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดราชบุรี โทร.0 3231 5719 - 25 โทรสาร 0 3233 7156 , 0 3232 7956 , 0 3232 5946

ประกาศศาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดราชบุรีและพื้นที่บริเวณรอบอาคาร อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ 6 หน่วย (ถนนสุนทรพิพิธ) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ 6 หน่วย (ถนนอัมรินทร์) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ศาลยุติธรรม 24 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ