ศาลจังหวัดราชบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • !!!!ประกาศ...ศาลจังหวัดราชบุรีเปิดบริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ...ติดต่องานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดราชบุรี โทร.0 3231 5719 - 25 โทรสาร 0 3233 7156 , 0 3232 7956 , 0 3232 5946ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 33
ถ.9/60
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.1201/60
ไกล่เกลี่ยถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.444/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.474/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.475/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.509/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.510/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.511/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.544/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.558/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.559/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.1164/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.1221/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
พ.256/60
ไกล่เกลี่ยถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 10
พ.561/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.708/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
อ.1611/61
พบทนายคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
อ.1632/61
คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
อ.1730/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1731/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1732/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1733/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1736/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1737/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1743/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1744/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1745/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1746/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1747/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.274/61
นัดพร้อมฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3279/60
สืบประกอบ(จอภาพ)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.714/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.792/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.