ศาลจังหวัดราชบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • !!!!ประกาศ...ศาลจังหวัดราชบุรีเปิดบริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ...ติดต่องานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดราชบุรี โทร.0 3231 5719 - 25 โทรสาร 0 3233 7156 , 0 3232 7956 , 0 3232 5946ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 25
พ.11/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 8.30 น.
พ.12/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 8.30 น.
พ.13/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 8.30 น.
พ.14/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 8.30 น.
พ.15/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 8.30 น.
พ.160/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.30 น.
พ.18/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 8.30 น.
พ.19/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 8.30 น.
พ.20/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 8.30 น.
พ.22/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 8.30 น.
พ.24/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 8.30 น.
พ.25/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 8.30 น.
พ.26/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 8.30 น.
พ.30/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.33/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.37/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.39/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.40/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.41/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.42/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.43/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.45/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.46/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.47/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.48/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.