ศาลจังหวัดราชบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดราชบุรี Ratchaburi Provincial Court โทรศัพท์ 0 3231 5719 - 25 โทรสาร 0 3233 7156 , 0 3232 7956 , 0 3232 5946


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 29
พ.816/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.841/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.1753/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1963/60
คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2146/60
คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1249/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.834/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.835/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.1141/59
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.1961/60
คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2021/60
คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2330/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2333/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1195/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.1267/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.1564/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1749/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.1881/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3619/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.751/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.792/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.909/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.970/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1157/58
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1442/59
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.468/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.823/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.485/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.506/60
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)