ศาลจังหวัดราชบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • !!!!ประกาศ...ศาลจังหวัดราชบุรีเปิดบริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ...ติดต่องานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดราชบุรี โทร.0 3231 5719 - 25 โทรสาร 0 3233 7156 , 0 3232 7956 , 0 3232 5946


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 30
ผบ.298/60
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1606/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2706/60
คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2550/59
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2563/60
พบทนาย/คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2591/60
คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2629/60
คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2854/60
พบทนาย/คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1201/47
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1336/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1347/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1456/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1487/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1507/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1646/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1956/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2154/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2378/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2852/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2856/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2860/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.698/60
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ขค.4/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1870/42
นัดไต่สวนฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.499/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.506/60
สืบพยานผู้ร้องและผู้คัคด้าน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.715/60
นัดพร้อม/ไต่สวนผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.728/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.2004/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1071/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)