ศาลจังหวัดราชบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดราชบุรี Ratchaburi Provincial Court โทรศัพท์ 0 3231 5719 - 25 โทรสาร 0 3233 7156 , 0 3232 5946ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 45
อ.2285/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3179/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3636/59
คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3647/59
พบทนาย/คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1453/59
ไกล่เกลี่ย สืบพยาน/ยอม
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.1671/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1687/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1221/59
ถอนฟ้อง/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1331/59
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.145/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.152/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1629/59
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.1827/59
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2033/59
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.3617/59
พบทนาย/คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3635/59
พบทนาย/คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.713/58
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1696/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1401/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.1436/59
แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.1472/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1938/53
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.2264/59
พยาน
ห้องพิจารณาที่ พยาน
อ.2320/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.2348/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.2508/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2618/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2747/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2864/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.99/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13
ปภ28/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15(จอภาพ)
ผบ.1400/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1538/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1663/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1664/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1665/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1666/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1667/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1668/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1675/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1686/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1714/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1110/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1477/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.499/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ