หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดราชบุรี Ratchaburi Provincial Court โทรศัพท์ 0 3231 5719 - 25 โทรสาร 0 3233 7156 , 0 3232 5946
Slide background
Slide background
Slide backgroundข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 26
พ.352/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.353/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.354/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.355/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.356/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.358/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.359/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.361/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.362/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.364/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.365/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.366/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.367/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.368/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.369/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.370/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.371/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.372/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.374/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.375/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.376/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.377/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.378/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.379/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.380/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.382/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)