ศาลจังหวัดราชบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • !!!!ประกาศ...ศาลจังหวัดราชบุรีเปิดบริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ...ติดต่องานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดราชบุรี โทร.0 3231 5719 - 25 โทรสาร 0 3233 7156 , 0 3232 7956 , 0 3232 5946ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 28
พ.735/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 8.30 น.
พ.736/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 8.30 น.
พ.737/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 8.30 น.
พ.742/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 8.30 น.
พ.744/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 8.30 น.
พ.745/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 8.30 น.
พ.746/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 8.30 น.
พ.748/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 8.30 น.
พ.750/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 8.30 น.
พ.751/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 8.30 น.
พ.754/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 8.30 น.
พ.763/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 8.30 น.
พ.764/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 8.30 น.
พ.765/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 8.30 น.
พ.766/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.767/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.768/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.769/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.772/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.780/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.781/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.784/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.785/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.787/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.788/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.791/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.792/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.793/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.