หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดราชบุรี Ratchaburi Provincial Court โทรศัพท์ 0 3231 5719 - 25 โทรสาร 0 3233 7156 , 0 3232 5946
Slide background
Slide background
Slide backgroundข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 28
พ.512/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.513/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.536/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.537/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.538/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.539/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.540/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.543/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.545/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.548/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.551/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.552/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.554/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.555/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.556/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.557/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.558/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.559/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.560/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.567/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.568/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.569/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.571/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.572/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.573/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.574/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.575/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.576/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)