ศาลจังหวัดราชบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • !!!!ประกาศ...ศาลจังหวัดราชบุรีเปิดบริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ...ติดต่องานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดราชบุรี โทร.0 3231 5719 - 25 โทรสาร 0 3233 7156 , 0 3232 7956 , 0 3232 5946ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 166
ขบ.5/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 8.30 น.
ขบ.6/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
คม.1/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.103/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.104/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1128/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1133/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1145/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1275/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1321/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.1328/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.133/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1419/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1452/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1457/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1474/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1476/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1489/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.149/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.150/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1502/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1503/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.151/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1519/60
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.153/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.155/61
แก้คดีสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.156/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.157/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.159/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.160/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.162/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.163/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.164/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.165/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.166/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.167/61
แก้คดีสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.168/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.169/61
แก้คดีสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.170/61
แก้คดีสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.171/61
แก้คดีสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.172/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.173/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.174/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.175/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.177/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ.178/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ.179/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.181/61
แก้คดีสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.183/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.184/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.186/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.187/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.188/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.189/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.190/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.191/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.192/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.193/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.197/59
ฟังคำสั่งฎีกา
เวลา 8.30 น.
ผบ.198/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.237/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.238/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.241/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.242/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.244/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.245/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.246/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.247/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.249/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.256/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.257/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.262/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.277/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.279/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.283/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.284/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.311/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.312/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.321/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.323/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.371/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.372/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.373/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.374/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.375/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.376/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.386/58
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.421/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ.48/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.772/60
นัดพร้อมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.83/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ฝ.1899/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.1173/60
นัดพร้อมชี้
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
พ.1248/60
ไกล่เกลี่ยชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
พ.1297/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.1367/60
นัดตรวจแผนที่
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
พ.1388/60
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
พ.1445/60
นัดตรวจแผนที่ชี้
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
พ.1469/60
ไกล่เกลี่ยชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.1473/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
พ.1844/42
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
พ.208/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
พ.210/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
พ.211/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
พ.212/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
พ.213/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
พ.214/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
พ.215/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
พ.224/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
พ.228/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.240/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.274/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.275/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.303/61
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 8.30 น.
พ.328/61
ไกล่เกลี่ยแก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.330/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
พ.35/61
ไกล่เกลี่ยชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
พ.358/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
พ.368/61
ไกล่เกลี่ยชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
พ.371/61
ชี้สืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
พ.411/61
ชี้สืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
พ.420/61
ชี้สืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
พ.500/60
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.529/49
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
พ.622/60
สืบพยานจำเลยที่ 2
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
พ.923/54
ฟังคำพิพากษาฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
พ.933/46
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.969/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ม.1/61
ไต่สวนคำร้อง-คำคัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ม.6/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
อ.1115/61
นัดพร้อม
เวลา 8.30 น.
อ.1217/61
พบทนายคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
อ.1224/61
พบทนายคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
อ.1272/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ รับฟ้อง เวลา 8.30 น.
อ.1301/61
พบทนายคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
อ.1309/61
พบทนายคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
อ.1338/61
พบทนายคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.1395/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1396/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1397/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1398/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1399/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1404/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1405/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.1995/49
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.2048/60
ไกล่เกลี่ยไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
อ.2781/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ.2962/60
นัดพร้อมฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3127/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
อ.3279/60
สืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.3382/60
สืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.36/61
สืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.468/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 8.30 น.
อ.533/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 8.30 น.
อ.681/61
นัดพร้อม
เวลา 8.30 น.
อ.844/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.845/61
นัดพร้อม
เวลา 8.30 น.
อ.847/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 8.30 น.
อ.852/61
นัดพร้อม
เวลา 8.30 น.
อ.854/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 8.30 น.
อ.856/61
นัดพร้อม
เวลา 8.30 น.
อ.866/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.939/61
นัดพร้อม
เวลา 8.30 น.
อ.940/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 8.30 น.
อ.957/61
นัดพร้อม
เวลา 8.30 น.
อ.958/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 8.30 น.