ศาลจังหวัดราชบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • !!!!ประกาศ...ศาลจังหวัดราชบุรีเปิดบริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ...ติดต่องานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดราชบุรี โทร.0 3231 5719 - 25 โทรสาร 0 3233 7156 , 0 3232 7956 , 0 3232 5946ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 47
ครร.4/60
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์ภาค 7
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1168/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ.1169/60
ไกล่เกลี่ยทำยอม
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1218/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1268/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1278/60
ไกล่เกลี่ยทำยอม
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ.1478/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1479/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1480/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1481/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1482/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1483/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1492/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1517/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1518/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1523/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1524/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1525/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1526/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.1534/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.653/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 10
ผบ.878/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.926/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.183/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 10
พ.961/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.1542/50
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.1634/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1753/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.182/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.2564/60
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์ภาค 7
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
อ.2771/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.2794/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2991/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3081/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3232/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ รับฟ้อง เวลา 9.00 น.
อ.362/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
อ.405/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.492/61
พบทนายคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
อ.494/61
คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.532/61
คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.536/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
อ.541/61
พบทนายคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
อ.712/60
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์ภาค 7
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
อ.792/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.807/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.808/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.813/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.