ศาลจังหวัดราชบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดราชบุรี Ratchaburi Provincial Court โทรศัพท์ 0 3231 5719 - 25 โทรสาร 0 3233 7156 , 0 3232 7956 , 0 3232 5946

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 30
อ.1199/59
ฟังคำสั่งฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.1650/60
คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.621/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.622/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.623/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.624/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.625/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.626/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.627/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.628/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.654/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.781/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.1582/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1630/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.455/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.710/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.758/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.283/60
สืบพยาน/ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.611/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.612/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.638/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.639/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.640/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.641/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.652/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.7/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.361/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.468/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.640/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.662/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ