ศาลจังหวัดราชบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดราชบุรี Ratchaburi Provincial Court โทรศัพท์ 0 3231 5719 - 25 โทรสาร 0 3233 7156 , 0 3232 5946ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 52
อ.2661/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1516/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1517/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1518/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1523/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.2945/59
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1509/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1514/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1515/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1553/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1196/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.1228/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.384/59
ไกล่เกลี่ย/ถอนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.882/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1370/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1663/58
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.2706/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.3404/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3406/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3415/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3551/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3552/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3559/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1927/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2082/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.2138/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2244/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2425/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2643/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.2998/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3057/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.3225/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.3267/59
พบคุมประพฤติ
ห้องพิจารณาที่ คป.
อ.3297/59
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3305/59
พบคุมประพฤติ
ห้องพิจารณาที่ คป.
ผบ.1228/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1510/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1521/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1535/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.376/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.569/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.1128/59
ตรวจแผนที่ ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.1201/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1227/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1335/58
ไกล่เกลี่ยชั้นอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1474/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.17/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.410/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.703/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.779/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.315/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.883/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ