ศาลจังหวัดราชบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • !!!!ประกาศ...ศาลจังหวัดราชบุรีเปิดบริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ...ติดต่องานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดราชบุรี โทร.0 3231 5719 - 25 โทรสาร 0 3233 7156 , 0 3232 7956 , 0 3232 5946ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 27
ผบ.1001/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ.1061/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ.1062/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ.1083/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ.561/61
ไกล่เกลี่ยทำยอม
เวลา 13:30
ผบ.83/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
พ.1088/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
พ.1236/60
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.1517/59
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
พ.245/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
พ.277/59
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
พ.3/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ.477/61
ไกล่เกลี่ยทำยอม
เวลา 09:00
พ.822/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
อ.1120/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.1517/61
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ.1777/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 10:00
อ.1985/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
อ.1986/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
อ.2280/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.2463/61
คุ้มครองสิทธิฯ
เวลา 08:30
อ.265/61
คุ้มครองสิทธิ
เวลา 09:00
อ.3170/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.3486/59
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
เวลา 08:30
อ.48/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.847/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:00
อ.96/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00