หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดราชบุรี
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม  
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  
อัตราค่านำหมาย  
เขตอำนาจศาล  
แผนที่  
ท่องเที่ยว เยี่ยมชมศาล  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
แบบพิมพ์ศาลแบบใหม่ 
ผู้ดูแลระบบ 

 
   ศาลจังหวัดราชบุรี Ratchaburi Provincial Court   ยินดีต้อนรับ
 

นสามารถรับฟังรายการ "ศาลพบประชาชน" ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี AM 1593 Ghz และ F.M 101.75 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.30 น.- 20.00 น.ท่านสามารถโทรสอบถามปัญหาเข้ามายังรายการ ที่หมายเลข 032-321912 ค่ะ...

 

         
 

                    


                      

           

                                                                              

                         

                                                   
   ชุมชนคนศูนย์หน้า                     ชุมชนคนรักสันติ                     ชุมชนคนคดีเด็ด

                                      
   ชุมชนคนรับบริการ                      ชุมชนคนค้นเรื่อง                     ชุมชนคนรักเงิน

 

ประกาศศาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับขึ้นทะเบียนทนายความเป็นทนายขอแรงของศาลจังฯ   17 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 49 )
ประกาศศาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหฯ   16 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 110 )
ประกาศศาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ   5 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 46 )
ประกาศศาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดทำระบบการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีให้แก่คู่ความแทนการรัฯ   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 39 )
ประกาศศาลจังหวัดราชบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารทีี่ทำการศาลจังหวัดราชบุรี   18 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 37 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลจังหวัดราชบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังมะนาว
ศาลจังหวัดราชบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังมะนาว
  :: วันที่ 20 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ศาลจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
  :: วันที่ 20 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลจังหวัดราชบุรี ร่วมงานวันสถาปนา จังหวัดทหารบกราชบุรี ครบรอบปีที่ ๗๔
ศาลจังหวัดราชบุรี ร่วมงานวันสถาปนา จังหวัดทหารบกราชบุรี ครบรอบปีที่ ๗๔
  :: วันที่ 20 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลจังหวัดราชบุรี จัดโครงการ “สัปดาห์วันศาลยุติธรรม” กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดราชบุรี จัดโครงการ “สัปดาห์วันศาลยุติธรรม” กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
  :: วันที่ 27 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดราชบุรี จัดโครงการ “สัปดาห์วันศาลยุติธรรม” กิจกรรมพิธีทางศาสนา เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดราชบุรี จัดโครงการ “สัปดาห์วันศาลยุติธรรม” กิจกรรมพิธีทางศาสนา เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
  :: วันที่ 27 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีประจำปี ๒๕๕๘
  :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)