ศาลจังหวัดราชบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดราชบุรี Ratchaburi Provincial Court โทรศัพท์ 0 3231 5719 - 25 โทรสาร 0 3233 7156 , 0 3232 5946ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 61
อ.1593/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1894/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2678/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2720/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.832/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1370/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1371/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1300/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.2614/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2629/59
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2839/59
นัดแจ้งสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2945/59
คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1062/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1314/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.831/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.2474/59
นัดไต่สวนฯ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.2615/59
คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2827/59
นัดแจ้งสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3088/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3098/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3099/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1159/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1160/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1235/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1238/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1239/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1241/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1242/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1257/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1261/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1273/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1354/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1355/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1356/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1357/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1358/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1359/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1062/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.1063/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.1067/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.1074/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.1075/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.1076/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1399/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1846/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.1887/59
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.1939/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2157/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2429/59
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.2657/58
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.3322/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.3679/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1264/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1290/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1367/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1372/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ฝ.1704/59
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ เวรชี้
พ.132/59
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.1377/58
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.1482/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.561/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ