หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดราชบุรี Ratchaburi Provincial Court โทรศัพท์ 0 3231 5719 - 25 โทรสาร 0 3233 7156 , 0 3232 5946
Slide background
Slide background
Slide background
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม


วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 50
ผบ.411/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ม.4/58
ไต่สวนคำร้องผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3410/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.406/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
กฟ.1/56
น้ดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
ข.4/58
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.239/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.240/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.412/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.415/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.472/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.86/59
ไกล่เกลี่ย-สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1307/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.341/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1041/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1092/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1133/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1139/59
พบทนาย/สมานฉ้นท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.915/59
ไกล่เกลี่ย/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.921/59
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.986/59
พบทนาย/สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
ขบ.5/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ฉ.4/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ฉ.5/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.357/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.358/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.203/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.218/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.236/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.294/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.317/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1176/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.149/59
สอบคำให้การ/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2193/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.304/59
สืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.319/59
สืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.460/59
สืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.930/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.968/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.972/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.973/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.975/59
ไกล่เกลี่ย/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.989/58
สมานฉันท์/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.991/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
กส.11/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ถ.4/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1102/58
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1298/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1512/58
ไกล่เกลี่ย/ตรวจแผนที่
ห้องพิจารณาที่ -
พ.178/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -