ศาลจังหวัดราชบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดราชบุรี Ratchaburi Provincial Court โทรศัพท์ 0 3231 5719 - 25 โทรสาร 0 3233 7156 , 0 3232 5946
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 55
อ.1276/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1480/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2300/57
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.930/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.2477/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันท์
อ.2599/59
พบทนาย/สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันท์
ผบ.1021/59
ไกล่เกลี่ย/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1053/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.1199/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.717/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.499/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.500/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.971/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ม.22/57
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.2598/59
พบทนาย/สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันท์
อ.2614/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันท์
อ.2786/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2788/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2790/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2796/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1416/58
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1283/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1538/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1572/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.1755/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2009/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันท์
อ.2032/59
ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3165/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.494/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.503/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.631/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.705/59
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.93/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.968/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1216/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1217/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1218/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1219/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1220/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1221/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1222/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1223/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1224/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1225/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.277/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.873/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.947/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.1386/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.1453/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.296/57
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.462/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.693/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.700/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.93/57
ไกล่เกลี่ยชั้ยฎีกา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.980/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ