หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดราชบุรี Ratchaburi Provincial Court โทรศัพท์ 0 3231 5719 - 25 โทรสาร 0 3233 7156 , 0 3232 5946
Slide background
Slide background
Slide backgroundข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 88
พ.222/59
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.652/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.11/59
สืบพยานผู้ร้อง/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1764/59
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.2530/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1167/58
ไกล่เกลี่ย-สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.346/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.489/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.625/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.717/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.731/59
แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.955/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.961/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.962/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.51/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1502/59
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1661/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1683/59
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.1684/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1725/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.1752/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1790/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1805/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1819/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1840/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1844/59
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.1845/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.1846/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1849/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1855/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1859/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1862/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1865/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.1868/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1871/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2061/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2062/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2064/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2065/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2066/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2067/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2068/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2070/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2071/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2072/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
ฉ.11/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.732/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.753/59
แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.754/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.838/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.839/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.953/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.503/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.520/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.546/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.660/59
แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ม.2/59
ฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1028/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1583/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.1707/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1796/59
เป็นผู้เสียหายในคดีอื่น
ห้องพิจารณาที่ พยาน
อ.1812/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.1813/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.2578/58
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.30/59
นัดพร้อมเพื่อฟังผลใหม่
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.358/59
นัดพร้อม/สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.772/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.825/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 13
กส.2/59
นัดพร้อม-ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 1
ขค.2/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.573/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.741/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.951/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1344/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.1345/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.1512/58
ไกล่เกลี่ย/ตรวจแผนที่
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1542/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1703/42
เสนอตรวจสำนวน
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.1843/42
เสนอสำนวน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.218/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.221/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.247/59
นัดพร้อมตรวจแผนที่/สืบพยานโจทก์ทั้งห้า
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.50/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.511/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.611/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.859/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
ปล.9/59
ไต่สวนจำเลยที่ 3
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.259/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)